آیا سیگنال روی تلفن‌ها و سیستم‌عامل‌های دیگر در دسترس است؟