چرا در سیگنال اندروید ایموجی‌ها با برنامه‌ها‌ی دیگر در تلفن من متفاوت است؟