שלח בקשה

כתוב פרטים על הסוגייה או ספר לנו משוב כאן.

יומן תקלים מתחיל עם https://debuglogs.org/. קרא עוד בשאלות הנפוצות כאן: https://support.signal.org/hc/articles/360007318591

הוסף קובץ או גרור קבצים לכאן