Signal en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)