Làm cách nào để biết nếu tin nhắn của tôi được gửi hoặc đã được đọc?