တောင်းဆိုလိုသည့်ကိစ္စကို ပေးပို့ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သို့ ဤနေရာတွင် ပြဿနာအကြောင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်ချက် ရေးပေးပါ။

ပြစ်ချက်ရှာဖွေပြုပြင်မှု မှတ်တမ်း လင့်ခ်သည် https://debuglogs.org/ ဖြင့် စသည်။ အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုပါ - https://support.signal.org/hc/articles/360007318591

ဖိုင်များကို ပေါင်းထည့် ပါ ဤနေရာတွင် ဖိုင်ကို ထည့်ပါ