ส่งคำร้องขอ

เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นที่นี่

ลิงก์บันทึกดีบักจะเริ่มต้นด้วย https://debuglogs.org/ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยที่นี่ : https://support.signal.org/hc/articles/360007318591

เพิ่มไฟล์ หรือวางไฟล์ที่นี่