Signal en de Algemene verordening gegevens­bescherming (AVG)