ฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า Signal เป็นเวอร์ชันล่าสุด