Làm cách nào để đảm bảo Signal luôn được cập nhật?