אחסון התכתבויות בארכיון או הוצאת התכתבויות מארכיון