پنهان کردن نوار منو را در سیگنال دسکتاپ غیرفعال کنید