آیا با سیگنال می‌توانم پیامک/پیام چندرسانه‌ای ارسال کنم؟