สิทธิ์สำหรับ Signal และการตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบปฏิบัติการ