ฉันสามารถใช้ Signal ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวได้หรือไม่