မက်ဆေ့ချ်လက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း