Giải quyết vấn đề về mặt đồ họa cho Signal Desktop