ပျောက်သွားမည့် မက်ဆေ့ချ်များ သတ်မှတ်ပြီး စီမံခြင်း