ဖုန်းနံပါတ် ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်နှင့် သုံးစွဲသူအမည်များ- ပို၍အသေးစိတ်ကျသော ရှင်းလင်းချက်